مترولوژی علمی است که عمدتاً در حوزه های علمی و صنعتی وجود دارد، اگرچه در سایر بخش های جامعه نیز وجود دارد. با این حال، همه نمی دانند که چیست.

مترولوژی به عنوان یک علم
مترولوژی در لغت به معنای مطالعه اندازه گیری است. و این دقیقاً همان علمی است که به مطالعه اندازه گیری قدرها با استفاده از عادی سازی از طریق قابلیت ردیابی اختصاص دارد.

به لطف این علم، می‌توانیم عدم قطعیتی را که در اندازه‌گیری‌ها رخ می‌دهد با استفاده از یک میدان تلورانس کوتاه کنیم. هدف اصلی آن بدست آوردن و بیان مقادیری است که بتوانیم بزرگی ها را کنترل کنیم. برای اجرای آن از ابزارها، روش ها و وسایلی استفاده می شود که دقت خاصی دارند.

اهمیت مترولوژی در صنعت
به لطف این علم، امکان تولید انبوهی از محصولات فراهم شده است که حتی قبلاً امکان پذیر نبود. استفاده از متخصصانی که مقررات و مطالعات مربوط به این شاخه را در صنعت شما انجام می دهند، می تواند کیفیت محصولات شما را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد تا جایی که بتوانید محصولات جدیدی را توسعه دهید.

این علم مزایای متعددی به همراه داشته است:

- به دست آوردن اندازه گیری های دقیق و قابل اعتماد. این امروزه برای هر شرکتی که می خواهد رقابتی باشد و می خواهد با محصولات خود شکافی را در بازار باز کند به یک نیاز ضروری تبدیل شده است.

- ایجاد و ارائه یک سری دانش علمی و پایگاه داده که توسعه و بهبود اتوماسیون و محصولات صنعتی را تضمین می کند.

-در 4 بخش اصلی ارتباطات، حمل و نقل، تحقیقات علمی و فرآیندهای تولید از اهمیت حیاتی برخوردار است.

-به طور قابل توجهی سلامت و ایمنی کارگران و مصرف کنندگان محصول را بهبود می بخشد.

عملیات اندازه گیری

-تنظیم مجموعه ای از عملیات بر روی ابزار اندازه گیری برای ارائه نشانه های دقیق.

-بررسی. شواهد لازم را ارائه می دهد که برای یک آیتم برای برآوردن الزامات مشخص مورد نیاز است.

-تنظیم. به لطف این عملیات، اطمینان حاصل می شود که رابطه بین عدم قطعیت ها و مقادیر اندازه گیری شده در پارامترهای مورد انتظار است.

ابزار اندازه گیری
انواع مختلفی از ابزار اندازه گیری وجود دارد، اگرچه رایج ترین آنها موارد زیر است:

- پای پادشاه اقلام کوچک مانند سوراخ ها، پیچ ها و غیره را با دقت اندازه گیری می کند.

-عمق سنج. مانند بالا، اما دارای پشتیبانی هایی است که به شما امکان اندازه گیری بریدگی ها و سوراخ ها را می دهد.

– بانک مختصات افقی. این تجهیزاتی است که برای کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری استفاده می شود.

-میکرومتر انواع زیادی در این وجود دارد (پالمر، دیجیتال، تماس با نعلبکی و غیره) اما همه آنها فواصل کوچک را با دقت بسیار بالایی اندازه گیری می کنند.

-ساعت مقایسه کننده این به شما امکان می دهد اندازه گیری ها را بین دو جسم مقایسه کنید و به یک پای مغناطیسی نیاز دارد.

-سطح آب. برای تعیین عمودی یا افقی یک شی استفاده می شود.